کودک نوجوان

اشتباهات و مشکلات رایج در رابطه با محرومیت زمان مند

« آیا از کاری که کردی متأسفی ؟… آیا می خوای وقتی که از آنجا بیرون آمدی رفتارت را اصلاح کنی؟ »

صحبت کردن و مشاجره کردن با کودک پس از فرستادن او به مکان تعیین شده برای محرومیت زمان مند، اشتباه رایجی است که والدین مرتکب آن می شوند.

استفاده از روش محرومیت زمان مند آسان است، اما به آسانی هم در اجرای آن اشتباه روی می دهد. این مقاله به توصیف 9 اشتباه رایج در رابطه با محرومیت زمان مند می پردازد، که اغلب والدین به هنگام استفاده از آن مرتکب می شوند.

این اشتباهات، اثربخشی محرومیت زمان مند را در کاهش سوء رفتار کودک شما پایین می آورند. همچنین ارتکاب این نه اشتباه موجب نافرمانی و مقاومت کودک در مقابل محرومیت زمان مند می شود.

چنانچه، کودک شما تلاش می کند تا در برابر رفتن به مکان تعیین شده برای محرومیت زمان مند و یا ماندن در آنجا مقاومت کند، مقاله ای با عنوان «اگر کودک شما در برابر محرومیت زمان مند مقاومت می کند» به شما کمک خواهد کرد.

در این مقاله راه حل هایی را برای مشکلات رایج در رابطه با محرومیت زمان مند ارائه می دهد. با این وجود، نخست، از عدم ارتکاب این 9 اشتباه رایج، اطمینان حاصل کنید.

9 اشتباه رایج در رابطه با استفاده از محرومیت زمان مند

9 اشتباه رایج در رابطه با محرومیت زمان مند که والدین مرتکب می شوند.

اشتباه اول

روش غلط: صحبت کردن با مشاجره کردن با کودک پس از فرستادن او به مکان تعیین شده برای محرومیت زمان مند

 روش صحیح: بی توجهی به کودک در زمان محرومیت زمان مند

اشتباه دوم

روش غلط: صحبت کردن با مشاجره کردن با کودک پیش از فرستادن او به مکان تعیین شده برای محرومیت زمان مند

روش صحیح: عدم استفاده بیش از ۱۰ کلمه و عدم معطلی بیش از ۱۰ ثانیه در فرستادن سریع کودک به مکان تعیین شده برای محرومیت زمان مند

اشتباه سوم

روش غلط: استفاده از صندلی کودک، صندلی گهواره ای با کالسکه به عنوان مکان سپری کردن مدت محرومیت زمانمند برای کودکان نوپا و پیش از مدرسه

 روش صحیح: استفاده از یک صندلی بزرگ پشتی دار به عنوان مکان سپری کردن مدت محرومیت زمان مند برای کودکان نوپا و پیش از مدرسه

اشتباه چهارم

روش غلط: استفاده از اتاق خواب کودک و یا یک مکان جالب برای محرومیت زمان مند در مورد کودکان بزرگتر.

روش صحیح: استفاده از حمام یا یک مکان کسل کننده دیگر برای محرومیت زمان مند در مورد کودکان بزرگتر.

اشتباه پنجم

روش غلط: نگه داشتن زمان بدون استفاده از زمان سنج یا با استفاده از زمان سنج روی اجاق گاز آشپزخانه

روش صحیح: همیشه از یک زمان سنج قابل حمل زنگ دار استفاده کنید و آن را دور از دسترس کودک، اما در فاصله ای قرار دهید که او بتواند صدای زنگ آن را بشنود.

اشتباه ششم

روش غلط: وادار ساختن کودک پس از اتمام محرومیت زمان مند به معذرت خواهی یا قول دادن برای اصلاح رفتار خود.

روش صحیح: کودک شما می تواند پس از اتمام محرومیت زمان مند دلیل تنبیه شدن خود را به شما بگوید. اگر او نتواند آن را به یاد بیاورد، شما آن را به او یادآوری می کنید.

 اشتباه هفتم

روش غلط: تهدید به استفاده از محرومیت زمان مند به جای استفاده از آن

روش صحیح: هرگاه که رفتار هدف، به وقوع پیوست، واقعا از محرومیت زمان مند استفاده کنید، نه اینکه فقط کودک را با آن تهدید کنید.

اشتباه هشتم

روش غلط: تلاش برای شرمنده ساختن یا ترساندن کودک با محرومیت زمان مند.

روش صحیح: از محرومیت زمان مند به منظور کسل و بی حوصله نمودن کودک استفاده کنید نه به منظور شرمنده ساختن یا ترساندن اور

 

 اشتباه نهم

روش غلط: استفاده از زمان های متغیر بسیار کوتاه و بسیار طولانی برای محرومیت زمان مند

 روش صحیح: مدت محرومیت زمان مند برای هر کودک، یک دقیقه به ازای هر سال سن اوست.

نکته مهم

اشتباهاتی که والدین در رابطه با محرومیت زمان مند مرتکب می شوند، تنها تهدید کردن کودک به استفاده از محرومیت زمان مند

« ده بار به تو گفته ام که روی میز چای خوری نروی، اگر یک بار دیگر این کار را انجام دهی، با محرومیت زمان مند تنبیه می شوی »

  • به جای تهدید به استفاده از محرومیت زمان مند، واقعا از آن استفاده کنید.
  • صرفأ، تهدید کردن به استفاده از آن، یک اشتباه رایج است.

مقاومت کودک در برابر محرومیت زمان مند

چنانچه نگران نافرمانی و مقاومت احتمالی کودک خود در مقابل محرومیت زمان مند هستید، بخش زیر را مطالعه نمایید. در صورتیکه او در برابر محرومیت زمان مند مقاومت می کند، طرحی را که هم با سن او و هم با نوع رفتار سرکشانه او متناسب است، انتخاب کرده و آن را دنبال نمایید.

اگر کودک در مقابل محرومیت زمان مند مقاومت می کند. شما می توانید این مشکل را مدیریت کنید. مقاومت و نافرمانی اکثر کودکان، در صورتی که والدین روش محرومیت زمان مند را به درستی اجرا کنند، از دو هفته نخست فراتر نمی رود. با این حال، از ارتکاب هر کدام از 9 اشتباه رایج که ذکر آنها گذشت، بر حذر باشید.

ممکن است کودک شما، در زمان فرستاده شدن به مکان تعیین شده برای محرومیت زمان مند، آشکارا عصبانی و ناراحت باشد. به یاد داشته باشید که او از نشان دادن خشم و رفتار سرکشانه، اهداف مختلفی دارد.

او خواهان جلب توجه شماست، می خواهد شما را تنبیه کند و قصد دارد مانع از اجرای محرومیت زمان مند از سوی شما شود. در مقابل تلاش های کودک خود برای دلسرد کردنتان از اینکه والد موثری باشید (اجرای محرومیت زمان مند)، مقاومت کنید.

«فرار از محرومیت زمان مند»

« من خودم از اونجا بیرون اومدم!»

«فرار» از محرومیت زمان مند، می تواند در ابتدای استفاده از این روش انضباطی یک مشکل به حساب آید. اما این مشکل قابل حل است.

اهداف اجرای محرومیت زمان مند

شما از کاربرد روش محرومیت زمان مند، دو هدف عمده را دنبال می کنید.

  • هدف فوری شما این است که بطور جدی رفتار هدف نامطلوب کودک خود را متوقف سازید.
  • هدف بلند مدت شما هم این است که خود انضباطی و خود کنترلی بیشتری را در کودک خود، ایجاد کنید. محرومیت زمان مند در کمک به کودک برای تحقق هر دو هدف موثر است.

شما کودک خود را دوست دارید و طبیعی است که در زمان ناراحتی او ناراحت شوید. در نتیجه چنانچه کودکتان با قرار گرفتن در محرومیت زمان مند ناراحت و ناآرام می شود، شما و همسرتان نیازمند این هستید که حمایت هیجانی زیادی را از هم به عمل بیاورید.

والدین باید گام های خاصی را برای مدیریت مقاومت کودک خود در مقابل محرومیت زمان مند، بردارند.

  • چنانچه کودک شما بین ۲ تا ۴ سال سن دارد، طرحی را از نیمه نخست بخش زیر برای مقابله با رفتار سرکشانه او انتخاب کنید.
  • در صورتیکه سن او بین ۵ تا ۱۲ سال است طرح خود را برای این منظور از نیمه دوم این بخش برگزینید.

روش مدیریت کودکان 2 تا 4 سال در برابر محرومیت زمان مند

مدیریت کردن کودکان ۲ تا ۴ ساله، که در مقابل محرومیت زمان مند، مقاومت و نافرمانی می کنند.

 نافرمانی ۱#

تأخیر در رفتن به مکان تعیین شده برای محرومیت زمان مند یا امتناع از رفتن به آنجا

طرح شما: سریعا کودکان نوپا و پیش از مدرسه را برداشته و بر روی صندلی محرومیت زمان مند قرار دهید. این، حتی در مورد کودکانی هم که مقاومتی از خود نشان نمی دهند، صدق می کند. بیشتر کودکان ۴ ساله، سرانجام خودشان یاد می گیرند که بر روی صندلی بروند.

نافرمانی ۲#

سروصدا راه انداختن در محل محرومیت زمان مند.

ممکن است کودک از روی صندلی، شما را صدا بزند، گریه کند و قشقرق به راه بیاندازد.

طرح A : به او بی توجهی کنید. صورت خود را برگردانید و از تماس چشمی با او در زمانی که در محرومیت قرار دارد، بپرهیزید. در این صورت سروصدای او با نادیده گرفته شدن از سوی شما، به تدریج و خود به خود کاهش می یابد.

طرح B: چنانچه کودک شما سه یا چهار ساله است، به او بگویید که اگر به سروصدا ادامه دهد، زمان جریمه او افزایش پیدا می کند. چنانچه او در زمان به صدا در آمدن زنگ زمان سنج، همچنان سروصدا به راه انداخته است، زمان سنج را برای یک یا دو دقیقه اضافی تنظیم کنید.

پیشنهاد: معمولا تنها شکل رفتار سرکشانه سروصدا کردن است که احتمالا به مدت چندین هفته و یا بیشتر ادامه پیدا می کند. آگاه باشید که کودک شما تلاش می کند با ایجاد سروصدا شما را از اعمال محرومیت زمان مند باز دارد.

نافرمانی ۳#

«فرار» از صندلی محرومیت زمان مند.

کودک شما از صندلی بزرگ پشتی دار پایین آمده و پا به فرار می گذارد.

طرح A: به طور مکرر (۱۰ بار در صورت نیاز) کودک خود را گرفته و او را بر روی صندلی بنشانید. در کنار صندلی نشسته و با تحکم به او دستور بدهید که روی صندلی بماند. به او بگویید: «حق نداری از صندلی پایین بیایی!» چنانچه او همچنان به فرار ادامه می دهد، از طرح های جایگزین زیر استفاده کنید.

طرح B: با جدیت دست خود را بر روی شانه او بگذارید و به جایی دیگر نگاه کنید. به او دستور بدهید که روی صندلی بنشیند و هیچ حرفی نزند.|

طرح C: در کنار صندلی محرومیت زمان مند بنشینید و محکم او را بر صندلی نگه دارید. از او بخواهید بی حرکت بماند و خود کمر او را بگیرید. حتما از یک صندلی بزرگ استفاده کنید.

به او بگویید که هروقت از فرار کردن دست بردارد، او را رها می کنید. چیز دیگری نگویید. قبل از آغاز این روش، شما باید عزم خود را برای برنده شدن در این جنگ قدرت جزم کرده باشید.

طرح D: کودک را محکم در دامان خود نگه داشته و خودتان روی صندلی بنشینید. به او بگویید زمان سنج را زمانی تنظیم خواهید کرد که او از تلاش برای فرار کردن دست بردارد. قبل از آغاز این روش، باید برای پیروز شدن در این جنگ قدرت، مصمم باشید.

پیشنهاد

چنانچه طرحهای فوق موثر نبودند، شما باید درباره راههای کمک به کودکتان برای بهبود رفتارش، با یک مشاور خانواده، مشورت نمایید. برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله ای  با عنوان «چه وقت و چگونه کمک حرفه ای دریافت کنیم؟» مراجعه نمایید.

بیشتر کودکان، در صورتی که به آنها دستور داده شود، بر روی صندلی می نشینند. اما زمانی که فرار از صندلی محرومیت زمان مند به یک مشکل تبدیل می شود، بیشتر والدین متوجه خواهند شد که این مشکل به ندرت بیش از یک یا دو هفته پس از آغاز روش محرومیت زمان مند، ادامه پیدا می کند. همیشه از یک صندلی پشتی دار بزرگ و یک زمان سنج قابل حمل استفاده کنید.

نافرمانی ۴ #

عدم ترک مکان محرومیت زمان مند، پس از به صدا در آمدن زنگ زمان سنج.

طرح شما: به کودک خود بگویید که زمان سنج زنگ زده است و او می تواند از صندلی پایین بیاید. سپس توجه خود را از کودک برگرفته و یا به اتاق دیگری بروید.

نافرمانی ۵#

کودک شما پس از ترک کردن صندلی محرومیت زمان مند، همچنان به گریه با جیغ زدن ادامه می دهد.

طرح شما: چنانچه کودک دو تا سه ساله شما پس از ترک صندلی محرومیت زمان مند، همچنان جیغ می کشد و یا با صدای بلند گریه می کند، از اتاق بیرون بروید و هیچ توجهی به او نشان ندهید.

چنانچه کودک چهار ساله شما پس از ترک مکان محرومیت زمان مند با صدای بلند گریه می کند و الفاظ بد بر زبان می آورد، به مدت چهار دقیقه دیگر او را در آنجا قرار دهید. این کار را فقط یک بار انجام دهید.

 

نافرمانی ۶#

کودک شما پس از ترک مکان محرومیت زمان مند، از شما ناراحت است. اما گریه و جیغ کشیدن ندارد.

طرح شما: ناراحتی و آزردگی او را نادیده بگیرید. اصرار نکنید که پس از پایان محرومیت زمان مند، خوشحال باشد. او اختیار احساسات خود را دارد.

 

نافرمانی ۷#

کودک در حالی که بر روی صندلی محرومیت زمان مند قرار گرفته است، عمدا به خود صدمه می زند.

پیشنهاد: کودکی به خود صدمه می زند، معمولا چنین رفتاری را در سایر مواقع عصبانیت یا تنبیه شدن هم از خود نشان داده است. کودکی که به هنگام تنبیه شدن به خود صدمه می زند، «ناخواسته» این رفتار ناخوشایند را آموخته است.

این رفتار می تواند تغییر کند، اما ممکن است برای ایجاد این تغییر شما نیازمند مشورت با یک مشاور خانواده باشید. مشاور، می تواند توصیه های خاصی را به شما بنماید که برای کودک شما مناسب است.

 

مدیریت کودکان 5 تا 12 سال در برابر محرومیت زمان مند

مدیریت کودکان ۵ تا ۱۲ ساله که در مقابل محرومیت زمان مند، مقاومت می کنند.

نا فرمانی ۱#

تاخیر در رفتن به مکان تعیین شده برای محرومیت زمان مند یا امتناع از رفتن به آنجا.

کودک شما بلافاصله به محل تعیین شده نمی رود و یا از رفتن امتناع می ورزد.

طرح شما: چنانچه کودک شما با تاخیر به مکان تعیین شده می رود و یا در مقابل رفتن مقاومت می کند، به او بگویید که او باید بلافاصله به آنجا برود و در غیر این صورت او مجبور خواهد بود دقایق بیشتری را در آنجا سپری کند. ب

ه ازای هر ۱۰ ثانیه تأخیر او، در رفتن به مکان تعیین شده، یک دقیقه به زمان ماندن او در آنجا اضافه کنید. مجموع دقایق اضافه شده نباید از ۵ دقیقه بیشتر شود.

پس از اینکه مجموع دقایق اضافه شده به ۵ دقیقه رسید، به او هشدار بدهید که چنانچه هر چه سریع تر به آنجا برود، با یک جریمه رفتاری (از دست دادن یک امتیاز خاص) مواجه خواهد شد.

پس از این اخطار، به آرامی از یک تا ده بشمارید. چنانچه پس از ۱۰ ثانیه او به این اخطار توجه نکرد، جریمه رفتاری را به او اعلام کرده و از آنجا دور شوید.

در این گیرودار از شمارش ثانیه ها با صدای بلند، عصبانی شدن یا مشاجره کردن با کودک بپرهیزید. به منظور مشاهده توضیحات و مثال های مربوط به مقاله جریمه رفتاری مراجعه نمایید.

مثال

به مثال زیر توجه کرده و مشاهده نمایید که مادر کلی، (دختر ۱۰ ساله) چگونه با او برخورد می کند.

کلی، سعی داشت با مشاجره کردن با مادرش، از رفتن به مکان تعیین شده برای محرومیت زمان مند خودداری کند.

مادر از مشاجره با او خودداری کرده و گفت: «کلی، تو باید ده دقیقه را در محرومیت زمان مند سپری کنی و یک دقیقه هم به دلیل تأخیرت در رفتن به آنجا به آن اضافه می شود. یعنی جمعا ۱۱ دقیقه.»

(مادر صبر می کند و به آرامی تا ۱۰ می شمارد) «خیلی خوب، این هم یک دقیقه دیگر، تاحالا ۱۲ دقیقه شده است.» کلی از مشاجره دست برداشت، روی خود را برگرداند و با بی میلی به سمت مکان تعیین شده برای محرومیت زمان مند به راه افتاد.

چنانچه کلی به تأخیر در رفتن به مکان تعیین شده خودداری می کرد، مادر او تا سقف ۵ دقیقه به زمان محرومیت او اضافه می کرد.

اگر پس از آن باز هم کلی از رفتن امتناع می ورزید، مادر کلی به او اعلام می کرد که او در آن روز حق استفاده از تلویزیون را نخواهد داشت. (یک جریمه رفتاری)

مادر، پس از اعلام این جریمه ویژه، به اتاق دیگری می رفت و بیش از آن در مورد این مسأله با کلی بحث نمی کرد. اگر کلی می خواست که آن روز تلویزیون تماشا کند، او باید به محرومیت زمان مند ۱۵ دقیقه ای خود تن میداد.

پیشنهاد

اگر کودک شما از رفتن به مکان تعیین شده برای محرومیت زمان مند امتناع می ورزد، یک جریمه رفتاری برای او در نظر بگیرید. با این وجود، این حق را برای او محفوظ بدارید که بعدا در همان روز به منظور برداشته شدن جریمه رفتاری، محرومیت زمان مند خود را بگذراند. برای کودکان ۵ تا ۱۲ ساله، یک جریمه رفتاری به منزله حمایتی برای اجرای محرومیت زمان مند، به حساب می آید.

هنگامی که برای نخستین بار از محرومیت زمانمند در مورد کودک خود استفاده می کنید، باید شما و همسرتان هر دو حضور داشته باشید تا کودک متوجه گردد که شما بر سر این مسأله با هم توافق دارید.

چنانچه او، رفتن به مکان تعیین شده برای محرومیت زمان مند را به تأخیر بیاندازد، ممکن است شما به تمرین بیشتر در دادن دستورات موثر نیاز داشته باشید.

در صورتی که کودک در مقابل رفتن به محرومیت زمان مند مقاومت می کند، از سرزنش کردن او یا مشاجره کردن با او بپرهیزید. کودکانی که در مقابل رفتن به مکان محرومیت زمان مند مقاومت می کنند، معمولا پس از یک یا دو هفته، از مقاومت دست بر می دارند.

 نافرمانی ۲#

ایجاد سروصدا در حین محرومیت زمان مند. ممکن است کودک شما به طور مداوم شما را صدا بزند، با صدای بلند گریه کند. پاهایش را زمین بکوبد، بگوید که از شما متنفر است و یا یک قشقرق تمام عیار به پا کند.

 

طرح A: به کودک بی توجهی کنید. از نزدیک شدن به مکان محرومیت زمان مند خودداری کنید. از سرزنش بپرهیزید. با او صحبت نکنید و به او جواب ندهید.

مراقب باشید که با توجه کردن به این رفتار او، سروصدا به پا کردن او را پاداش ندهید. بهترین راه برای کاهش ایجاد سروصدا توسط کودک، استفاده از روش بی توجهی فعال، می باشد. یعنی؛ برگرفتن تمام توجه خود از کودک.

طرح B: به عنوان جریمه ایجاد سروصدا، بر زمان تعیین شده برای محرومیت زمان مند، بیافزایید. چنانچه سروصدای کودک در زمان به صدا درآمدن زنگ زمان سنج همچنان ادامه دارد، دو دقیقه دیگر به زمان اعمال شده، اضافه کنید.

پیشنهاد

به یاد داشته باشید که هدف کودک شما از ایجاد سروصدا، جلب توجه شما، عصبانی کردن شما و وادار ساختنتان به عدم استفاده از محرومیت زمان مند می باشد.

از عصبانی شدن و سرزنش کردن او به دلیل ایجاد سروصدا بپرهیزید، زیرا این کار موجب پاداش دادن رفتار نامطلوب او می شود. رفتار او را نادیده بگیرید و تنها دقایق اضافی را به عنوان جریمه بر زمان تنظیم شده بر روی زمان سنج بیافزایید.

به یاد داشته باشید که حتما از زمان سنج قابل حمل استفاده کنید، تا اینکه کودک شما عادت نکند که پیوسته شما را صدا زده و در مورد به پایان رسیدن زمان محرومیت از شما سؤال کند.

ایجاد سروصدا در حین سپری کردن محرومیت زمان مند، نوعی رفتار سرکشانه است که ممکن است مدتی ادامه پیدا کند. بسیاری از والدین به منظور اجتناب از این سروصدا به دورترین قسمت های خانه یا آپارتمان خود می روند.

رفتن به قسمت دیگری از منزل تا زمان متوقف شدن سروصدای کودک، ایده مناسبی است، زیرا موجب کاهش استرس شما شده و همچنین خیال کودک شما را راحت می کند که هیچ توجهی دریافت نخواهد کرد.

مثال

محرومیت زمانمند در متل هر چند که آنها در یک متل حضور داشتند، اما پدر و مادر لازم می دانستند که با قشقرق به پا کردن کودک ۶ ساله خود، برخورد نمایند. آنها او را به حمام متل فرستادند. با این وجود، گریه های او چنان بلند بود که آنها مجبور شدند، خودشان از اتاق بیرون بروند.

هنگامی که زمان محرومیت کودک به پایان رسید، آنها خود را در پیاده روهای بیرون متل یافتند. این پدر و مادر، با استفاده از بی توجهی فعال، به شیوهای صحیح با سروصدا به راه انداختن کودک خود برخورد کرده بودند.

نافرمانی۳#

«فرار» از اتاق تعیین شده برای محرومیت زمان مند.

کودک شما، پیش از به صدا درآمدن زنگ زمان سنج، مکان تعیین شده را ترک می کند.

طرح شما: به ازای هر ۱۰ ثانیه عدم حضور کودک در اتاق محرومیت زمان مند، یک دقیقه به زمان تنظیم شده بر روی زمان سنج اضافه کنید. حداکثر زمانی که به این صورت اضافه می شود، پنج دقیقه است. چنانچه او به مکان تعیین شده بازنگشت، و یا بیش از یک یا دو دقیقه در این کار تأخیر کرد، یک جریمه رفتاری (محروم شدن از استفاده از تلویزیون در بقیه آن روز برای او در نظر بگیرید. از عصبانی شدن بپرهیزید. جریمه رفتاری را به او اطلاع دهید و او را ترک کنید. با کودک مشاجره نکنید. جریمه رفتاری اعلام شده را اعمال نمایید.

پیشنهاد

معمولا، فرار از محرومیت زمان مند، یک مشکل نیست. اگر هم مشکل ساز باشد، به ندرت بیش از دو هفته ادامه پیدا می کند.

نافرمانی ۴#

به هم ریختن اتاق محرومیت زمان مند. ممکن است کودک شما اشیاء موجود در اتاق را به اطراف پرتاب کرده و یا آب را روی زمین بریزد.

طرح شما: جدی باشید و از کودک خود بخواهید که قبل از ترک اتاق، آنجا را تمیز و مرتب کند. از این کار او شوکه نشده و او را سرزنش نکنید.

پیشنهاد

آگاه باشید که به هم ریختن اتاق محرومیت زمان مند، تلاش دیگری است که به منظور تنبیه و مجبور ساختن شما به خودداری از اعمال محرومیت زمان مند صورت می گیرد.

پدری، روز پس از اینکه پسر ۹ ساله اش را برای محرومیت زمان مند به حمام خانه فرستاده بود، متوجه شد که اسپری کرم اصلاحی که به تازگی خریده بود، کاملا خالی شده است! ظاهرا پسر او تمام محتویات اسپری را در روشویی حمام خالی کرده بود و با آب تمیز آن را شسته بود!

نافرمانی ۵#

صدمه زدن به اتاق محرومیت زمان مند.

طرح A: کودک شما باید اتاق را تمیز کرده و در جبران زیان های به بار آمده، مشارکت کند. یکی از راه هایی که او می تواند در جبران این هزینه ها مشارکت کند این است که در خانه به انجام کارهای اضافی بپردازد.

شاید لازم باشد که شما اتاق دیگری را برای محرومیت زمان مند در نظر بگیرید، اتاقی که ایمن بوده و کودک هم نتواند به آسانی به آن صدمه بزند. اما در هر صورت، از اتاق خواب کودک برای این منظور استفاده نکنید.

طرح B: ممکن است شما نیازمند این باشید که به منظور دریافت کمک حرفه ای جهت تعیین روش های خاص برای کمک به کودکی که در حین تنبيه شدن کنترل خود را از دست می دهد، با مشاور خانواده ملاقات کنید

نافرمانی ۶#

کودک از ترک کردن مکان محرومیت زمان مند پس از به صدا در آمدن زنگ زمان سنج خودداری کرده و یا می گوید که محرومیت زمان مند را دوست دارد.

طرح شما: چنانچه کودک شما پس از زنگ زمان سنج، از ترک اتاق خودداری می کند، به او بگویید: «زمان سنج زنگ می زند، اگه دوست داری می توانی بیرون بیایی و اگر هم می خواهی می توانی همان جا بمانی. هر جور خودت راحتی.»

سپس برگشته و او را ترک کنید. چیز دیگری نگویید. ممکن است در این حالت، یک کودک باهوش بگوید، که محرومیت زمان مند را دوست دارد. این گفته کودک را جدی نگیرید. این هم فقط تلاشی است که او برای تأثیر گذاری بر والدین، جهت عدم اعمال محرومیت زمان مند انجام می دهد.

نافرمانی ۷#

کودک شما پس از ترک مکان محرومیت زمان مند، همچنان به جیغ کشیدن، فریاد زدن و گریه کردن ادامه می دهد.

طرح شما: بلافاصله او را مجددا برای یک دوره کامل دیگر در محرومیت زمان مند قرار دهید.

نافرمانی ۸#

کودک شما پس از ترک مکان محرومیت زمان مند، از شما ناراحت است، اما گریه و جیغ کشیدن ندارد.

طرح شما: اصرار نداشته باشید که کودک شما پس از محرومیت زمان مند، شاد و سرحال باشد. آزردگی او را نادیده بگیرید. مراقب باشید که پس از پایان محرومیت زمان مند کودک، عصبانیت از خود نشان ندهید. همچنین از کودک خود برای قرار دادن او در محرومیت زمان مند، عذر خواهی نکنید.

نافرمانی ۹#

کودک شما در زمان محرومیت زمان مند، عمدا به خود صدمه می زند.

پیشنهاد

معمولا، کودکی که عمدا به خود صدمه می زند، چنین رفتاری را در سایر مواقع عصبانیت یا تنبیه شدن هم از خود نشان می دهد. او تلاش می کند والدینش را تنبیه و کنترل کند.

محرومیت زمان مند، بویژه برای جهت غلبه بر این الگوی رفتار خودتخریبی بسیار مهم است. احتمالا شما نیاز خواهید داشت که برای گرفتن توصیه ها و طرحی متناسب با کودک خود، به مشاور خانواده مراجعه کنید.

چنانچه کودکتان، شما را مورد حمله فیزیکی قرار داده و به منظور اجتناب از محرومیت زمان مند، از خانه فرار می کند، شما به کمک حرفه ای نیاز دارید.

اگر کودک شما از رفتن به محرومیت زمان مند امتناع کرده و جریمه رفتاری متعاقب آن را به طور مکرر نادیده می گیرد، شما باید در صدد دریافت کمک حرفه ای برآیید.

نکات مهم در محرومیت زمانمند

این نکات عمده را به یاد داشته باشیم:

  • محرومیت زمان مند در صورتی که به شیوه ای صحیح به کار رود، روشی موثر و آسان است.
  • محرومیت زمان مند در صورتی که به شیوه ای نادرست به کار رود، روشی ناموثر و دشوار است.
  • مراقب باشید که هیچکدام از ۹ اشتباه رایج در رابطه با محرومیت زمان مند را مرتکب نشوید. در صورتی که این اشتباهات را مرتکب شوید، محرومیت زمان مند، موثر واقع نمی شود.
  • چنانچه کودک شما در مقابل محرومیت زمان مند، نافرمانی و مقاومت می کند، از میان طرحهای ارائه شده در این مقاله، طرحی را برای برخورد موثر با مقاومت او انتخاب کنید. مراقب باشید که طرح انتخابی شما با سن کودک متناسب باشد.

 

لطفا امتیاز دهید

دکتر آرش هیربد

من دکتر آرش هیربد دوره پزشکی عمومی را در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تخصص روانپزشکی را در دانشگاه شهید بهشتی گذراندم. در بیمارستان آتیه به عنوان روانپزشک و مسئول دفتر سلامت روان مشغول به کار هستم. در کلینیک هیربد به عنوان موسس و مسئول فنی و روانپزشک بزرگسال فعالیت دارم. در زمینه اختلالات خلقی، اضطرابی، وسواس ، اختلالات خواب و… می توانم به شما کمک کنم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا