ژانویه 25, 2022

  وقفه تنفسی خواب آپنه (Sleep Apnea Syndrome )

  ژانویه 15, 2022

  ترس مرضی (specific phobia)

  ژانویه 10, 2022

  اختلال هذیانی (Delusional Disorder)

  ژانویه 10, 2022

  اختلال افسردگی اساسی (Major Depressive Disorder)

  ژانویه 4, 2022

  اختلال اضطراب فراگیر (Generalized anxiety disorder)

  ژانویه 3, 2022

  اختلال سازگاری (Adjustment disorders)

  ژانویه 2, 2022

  نزدیکی در زمان پریود | عوارض و فوائد نزدیکی در دوران قاعدگی

  [mp-timetable col=”4643,4644,4645,4646,4647″ events=”4638,4650,4651,4652″ event_categ=”306,308,309,310″ title=”1″ time=”1″ sub-title=”1″ row_height=”50″ font_size=”” increment=”1″ view=”tabs” label=”All Events” hide_label=”0″ hide_hrs=”0″ hide_empty_rows=”1″ group=”0″ disable_event_url=”0″ text_align=”center” text_align_vertical=”default” id=”” custom_class=”” responsive=”1″]

  دکمه بازگشت به بالا